مجله کودک 118 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 118 صفحه 35

نیایش خدایا! به چلچله ها قدرتی بده که تا آمدن بهار زیبا صبر کنند و با آمدن شکوفه بر درختان، دوباره حیاط کوچک خانۀ ما پر از صدای چلچله شود. خداوندا! به زمین قدرتی برده که تا آمدن دوباره بهار صبرکند، تا دوباره برف و یخ جای خود را به چشمه های زیبای بهاری بسپارد و گلها همراه با سبزی چمن ها دوباره روی زمین را نقاشی کنند. پرورودگارا! به ما قدرتی بده تا همچون چلچله ها، شکوفه ها، گلها، درختان و زمین صبور باشیم و در روزهای زمستانی زندگی، با توکل به تو آن قدر صبر کنیم تا تلخی ها جای خود را به شیرینی ها بدهند و بهار پر طراوت، دوباره از راه برسد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 118صفحه 35