مجله کودک 124 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 124 صفحه 10

شعر دوست آخرین نماز حمید هنرجو امشب آخرین شب است آخرین شبی که بچه ها دور سفره محبت حسین جمع می شوند.. آخرین شبی که ماه با ستاره ها از شکاف خیمه ها به شب نشینی سپیده می روند

مجلات دوست کودکانمجله کودک 124صفحه 10