مجله کودک 124 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 124 صفحه 11

امشب آخرین دعا امشب آخرین نگاه در سکوت نیمه شب گفتگوی کودکانه ای به گوش می رسد توی کوچه های ماه عمه جان روی بوریای کهنه ای نماز می کند بادهم برای بار آخرش بچه ی میان گاهواره را ناز می کند.... امشب آخرین نماز بچه ها روی بال برفی فرشته ها برگزار می شود باغ پرطراوت علی و فاطمه ، ولی صبح روز بعد ،آه بی بهار می شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 124صفحه 11