مجله کودک 124 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 124 صفحه 32

جدول دوست جدول بادبادک افقی 1- پشم یا پر بسیار نرم. 2- عمل دمیدن بر آتش و خاموش کردن آن ، با دهان. 3- می گویند«بعد از مرگ سهراب »دیگر دردی را دوا نمی کند. 4- جمع ماده . سخن آشکار 5- کسی که با علم «حقوق» سروکار دارد. 6- پول خارجی ، البته از آن طرف! 7- شغل وحرفه. عمودی 1- از پیامبران اولوالعزم که کشتی ایشان معروف است. 2- تکرار آن صدای پارس سگ است. 3- حشره ی کوچکی سرخ رنگی که از شته های درختان تغذیه می کند. 4- بچه های مدرسه، در مراسم ، می خوانند- کتاب آسمانی دین اسلام. 5- کارمند کتابخانه را گویند. 6- دورویی و تظاهر به نیکوکاری. 7- ظرف بزرگ چینی در حمام.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 124صفحه 32