مجله کودک 129 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 4

29 فروردین روز ارتش 2 اردیبهشت تاسیس سپاه پاسداران «کشور» یک واحد جغرافیایی است که چیزهایی مثل ملت دولت. زبان دین فرهنگ و مرزهای مشخص. آن را تشکیل می دهند. هر کشور برای حفاظت از این سرمایه ها نیروی تشکیل می دهد که «ارتش» نام دارد. پیداست که ارتش باید در خدمت منافع ملی هر کشور باشد. اما تا قبل از انقلاب ارتش ایران نیرویی وابسته بود که از آمریکا دستور می گرفت. تا آن که با شروع انقلاب ارتش به ملت پیوست در خدمت امام در آمد. بعد از پیروزی انقلاب هم امام خمینی بازوی دیگری برای انقلاب آفرید که «سپاه» نام گرفت. امروز ارتش و سپاه دو دست توانمند برای پیکره جمهوری اسلامی ایران هستند که زیر نظر فرماندهی کل قوا یعنی رهبر انقلاب قرار دارند. این نیروی عظیم نظامی هم از نظر تعداد هم از نظر دانش و تجهیزات و هم از نظر انگیزه های دینی و ملی قدرتمندترین نیروی نظامی منطقه به شمار می آید. طوری که دو قدرت بزرگ نظامی جهان یعنی آمریکا و اسراییل مرتب فریاد می زنند که قدرت نظامی ایران، به تهدیدی بزرگ برای ما تبدیل شده است. ! پس به چنین ارتش و سپاهی افتخار می کنیم. 1 اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی او همان کسی است که شعر معروفش بر سر در سازمان ملل متحد به چشم می خورد: بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند ... نثر ها و شعرهای سعدی آن قدر شیرین و روان است که خیلی از آنها را بچه ها هم می توانند بخوانند و لذت ببرند. خوش به حال بچه های شیراز که همسایه زیارتگاه با صفای او هستند. هواپیماهای جنگی اولین هواپیماهای جنگی با نصب یک مسلسل در وسط بال دوم (بال رویی) هواپیما در جنگ اول جهانی به خدمت گرفته شد. این هواپیماها با سرعت کمی حرکت می کردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 4