مجله کودک 129 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 11

مراقبت از دستگاه های در حین نمایش تنظیم صدای سالن نیمه اول فیلم تمام شده. تمام فیلم از بوبین بالا به بوبین پایین منتقل شده است. لطفا در مورد کارتان توضیح دهید. من در اینجا مسئول نمایش فیلم هستم. باید سر موقع دستگاه ها را روشن و یا خاموش کنم موقع نمایش مراقب آنها باشم تا اگر اشکالی پیش آمد سریع آن را برطرف کنم هر فیلم را بعد از نمایش به اول برگردانم تا برای سانس بعدی آماده باشد و ... چرا در اینجا دوم دستگاه آپارات دارید؟ تقریبا همه سینماها دارای دو دستگاه آپارات هستند. هر فیلم سینمایی معمولاً روی دو بوبین (قرقره ای که فیلم را دور آن می پیچند) قرار دارد. ما نیمی از فیلم را با یک آپارات و نیمی دیگر را با آپارت دیگر نمایش می دهیم. این باعث می شود که به یک دستگاه فشار نیاید و در زمانی که یکی از آنها کار می کند دیگر بتواند استراحت کند. البته اگر زمانی به هر علتی یکی از آنها کار می کند دیگر بتواند استراحت کند. البته اگر زمانی به هر علتی یکی از آپاراتها دچار نقص فنی شود به اجبار تمام فیلم را با یک آپارات نمایش می دهیم اما خیلی زود نسبت به تعمیر آپارات خراب اقدام می کنم. یعنی وقتی ما داریم یک فیلم را در سینما می بینیم در واقع در اواسط فیلم دستگاهی که فیلم را نشان می دهد خاموش می شود و دستگاه دیگر بقیه فیلم را نمایش می دهد؟ دقیقا. کاری که ما می کنیم این است که بوبینی را که نیمه دوم فیلم را دارد در آپارت دوم حاضر و آماده نگه می داریم و به محض تمام شدن فیلم بوبین اول آپارات دوم را روشن و آپارات اول را خاموش می کنیم. فیلم را باید روی یک بوبین دیگر پیچید تا به اول برگردد. تعویض بوبین خالی با یک بوبین پر برای نمایش در سانس بعد. 51-P مدل موستانگ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 11