مجله کودک 129 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 13

بله چند بار پیش آمده. مثلا یادم است روزی من رفته بودم تا به تلفن جواب بدهم دیدم از توی سالن سر و صدای مردم می آید. بلافاصله به آپاراتخانه دویدم و فهمیدم که صدای فیلم قطع شده است که زود آن را درست کردم. یک بار هم حواسم نبود نیمه اول فیلم که تمام شد روی پرده فقط نور سفید افتاده بود که آن بار هم با سر و صدای مردم متوجه شدم. اگر برق برود چه می کنید؟ سریع به زیرزمین می روم و ژنراتور را روشن می کنم. شما امکان این را دارید که همیشه فیلم نگاه کنید چقدر در روز فیلم نگاه می کنید؟ من بیشتر کتاب می خوانم البته پیش آمده فیلمی را که از آن خوشم آمده چند بار ببینم. آیا همسر و فرزندانتان را به سینما می آورید؟ اگر آمده اند از اینجا فیلم را دیده اند یا آنها را به سالن برده اید من یک بچه دارد آن هم فقط هفت ماهه است. اما چند بار پیش آمده که همسرم را برای دیدن فیلم دعوت کرده ام. در ضمن او را توی سالن نشانده ام. ایا شده که نه برای کار بلکه برای دیدن فیلم به یک سینمای دیگر بروید؟ فقط یک بار چند وقت پیش که شهرستان بودم با دوستان به سینما رفتم. اگر بدانید بچه ها دوست دارند اینجا را ببینند آیا اجازه این کار را به آنها می دهید؟ اتفاقا چند روز پیش دیدم که کودکی دارد توی اینجا سرک می کشد. از او و پدر و مادرش دعوت کردم آمدند داخل و برایش مقداری توضیح دادم. آپارات ها با سر و صدا کار می کنند. هوای آنجا را هم خیلی گرم کرده اند. با آقا بهروز دست می دهم و خداحافظی می کنم. دست های مهربانش گرم تر از هوای آپارات خانه است. سیستم صوتی جهت پخش صدای فیلم و صدای موزیک سالن. تابلو برق کنترل برق آپاراتخانه و قسمت هایی از سینما را به عهده دارد. جعبه ابزار هواپیمای «مسراشمیت»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 13