مجله کودک 129 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 23

با اخترع و تکامل سیستم رادار هواپیماها به خصوص هواپیماهای بمب افکن دقت بیشتری در انجام ماموریت های خود پیدا کردند. هواپیمایی مانند «موسکویتو» بر این اساس با سرعت بالا می توانست اهداف را شناسایی و بمباران کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 23