مجله کودک 129 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 33

دیروز یک سگ بیمار رو پیدا کردم. اولش به نظر خوب می اومد اما بعدش باز مریضی اش بیشتر شد. او ... که اینطور! چرا موضوع رو به مادر اطلاع ندادی؟ ! خب می خواستم خودم مشکل رو حل کنم. آخه می دونی که مادر به سگها حساسیت داره! ترسیدیم اونها رو به خیابان برگردونه! اونها؟ ! تو که از یک سگ حرف می زدی؟ حالا اونها کجان؟! تو زیر زمین! اگه همراهم بیایی نشونت می دم! تو جلو برو چند لحظه دیگه منهم می آم! در این داستان «دندی» تفاوت بین زایمان سگ با بیمار بودن حیوان را متوجه نشده بود. در جنگ بدون گلوله ای که بین امریکا و شوروی جریان داشت (جنگ سرد). هر یک به نوعی سعی در کامل کردن انبار اسحله خود داشتند. نسل جدید هواپیماهای میگ شوروی یکی از این تلاش ها بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 33