مجله کودک 129 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 129 صفحه 35

روش کار: 1- اولین کار این است که روی کاغذ ضخیم (آبی تیره) به صورت عمودی یک تصویر از خانه و درخت برای زمینه طراحی کنید (با مداد شمعی). 2- در جلوی این ورقه طراحی شده یک قاب بچسبانید (از کاغذ آبی روشن). اگر لبه های آن را به طرف بالا خمیده کنید و تا بزنید. شکلتان سه بعدی نشان می دهد. 3- بر روی ورقه های مقوای نازک زرد رنگ تصویر یک بچه را طراحی کنید. که دست هایش را باز کرده. اندازه آن باید با قاب عکس شما تناسب داشته باشد. بعد از بریدن دور این تصویر آن را بر روی لبه قاب عکستان بچسبانید (مانند شکل). 4- با تکه کاغذ 10×10 سانتی متر بادبادک هایی بسازید (روش ساخت آن در شماره گذشته مجله آمده بود). با ماژیک برای آنها چشم و ابرو بکشید. (مانند شکل) از پشت بادبادک دو نخ رد کنید. یکی از آنها از سر بادبادک آویزان می شود و یکی هم دم بادبادک را تشکیل می دهد که باید در دست بچه روی قاب قرار بگیرد (مانند شکل صفحه قبل) این بادبادک را در گوشه قاب درست گوشه مخالف تصویر بچه بچسبانید و نخ آن را به دست پسر بچه بدهید (مانند شکل مقابل). می تواید روی نخ برای تزیین پاپیون هایی از کاغذ رنگی بچسبانید. هواپیمای میک

مجلات دوست کودکانمجله کودک 129صفحه 35