مجله کودک 140 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 140 صفحه 9

مژده­ای بده پدر بیست شد معدلم گفته­ای که می­خری خواست هرچه من دلم! **** دوست دارم ای پدر یک دوچرخه قشنگ! یک دوچرخه بزرگ با یراق و زین و زنگ! *** دیدی عاقبت شدم بیست، ثلث آخری؟! پس، برای من پدر، یک دوچرخه می­خری؟ *** چهره ات چرا پدر شکل اخم و قر شد؟ ناگهان چرا پدر خندۀ تو زهر شد؟ آه ای پدر چرا بغض کرده­ای چنین؟ کارنامه مرا ای پدر، بیا ببین! **** بهتر از دوچرخه است شادمانی­ات ، پدر! بهترین هدیه­هاست مهربانی­ات، پدر جایزه جعفر ابراهیمی(شاهد) در سال 1922، ب ام و تصمیم به گسترش فضای کارخانه خود گرفت. زمین­های کارگاه به کارخانه ب ام و اضافه شد. به این ترتیب کارخانه ب ام و در نزدیکی محلی قرار گرفت که امروزه مجموعه ورزش المپیک مونیخ در آنجا واقع شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 140صفحه 9