مجله کودک 151 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 151 صفحه 2

بنام خداوند بخشنده و مهربان دوست هفته نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» *مدیر مسؤول:مهدی ارگانی، * سردبیران: افشین اعلاء- سیامک سرمدی *مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی *تصویرگر:محمدحسین صلواتیان * مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء * مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا، * عکس: امیر محمد لاجورد *حروفچین: نیرالسادات والاتبار* توزیع: فرّخ فیّاض،*امورمشترکین: محمدرضا اصغری. لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی:خیابان انقلاب-چهار راه حافظ- پلاک 962 -تلفن: 6706833* نمابر: 6712211 شرح روی جلد بازی گلدان های گل کودک روی جلد باید در این 7 گلدان روی جلد، 10 شاخه گل، مثل شاخه گلی که در دست دارد، را پیدا کند. قلم بردارید و او را کمک کنید تا این 10 شاخه گل شبیه هم را پیدا کند. فهرست مطالب کتاب در مجله: * مقدمه * کواسارها * سوپرنووا * راه پیمایی فضایی * شفق های قطبی * فرود بر مریخ * ماه * فرضیه بیگ بنگ کتاب در مجله کتاب کامل فضا و نجوم جلد هفتم

مجلات دوست کودکانمجله کودک 151صفحه 2