مجله کودک 157 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 157 صفحه 28

تنها بازیکن فوتبال که اجازه دارد از دستانش برای حفظ توپ استفاده کند. دروازه بان است. این امتیاز، مسئولیت او را نیز سنگین می کند. زیرا او هنگام حمله مهاجمین تیم حریف. آخرین فرد دفاع کننده از تیم است. جای گیری درست، حفظ خونسردی و قضاوت صحیح هنگام پرش ها و خروج از دروازه، وظایف دشواری است که معدود دروازه بانان نامدار، از اجرای مناسب همه آنها برآمده اند. یک دروازه بان خوب، فقط بازیکنی نیست که خوب از دروازه دفاع کند. برقراری ارتباط بین نقاط مختلف زمین با ارسال توپ های بلند و کوتاه حساب شده، کار مهم دیگر دروازه بان است. دروازه بانی * « دینوزوف » یکی از دروازه بانان معروف جهان بود که قدرت دفع توپ او به ویژه هنگامی که تحت فشار زیاد بود، مثال زدنی است. او بسیار خونسرد بود و تا سن 41 سالگی دروازه بان تیم ملی فوتبال ایتالیا بود. * همیشه حفظ توپ با گرفتن آن امکان پذیر نیست. قدرت پرش برای دفع توپ به هر جهتی غیر از درون چارچوب دروازه، بدنی نرم و عکس العملی سریع را از دروازه بان می خواهد. * ماگنوس هدمن » دروازه بان سوئدی با دست مکان صحیح قرارگیری مدافعین را نشان می دهد. دروازه بان به این ترتیب، راه های نفوذ توپ به دروازه را تا حد امکان می بندد. « ریوه » ماده، تخم هایی به رنگ سبز یا زرد می گذارد. اما ریوه نر موظف به نشستن بر روی تخم های شترمرغ ماده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 157صفحه 28