مجله کودک 168 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 13

13 رک مانند یک واحد مرکزی دریک شبکه عمل می کند هاب ، برقراری ارتباط بین کامپیوترها را فراهم می کند. کیف ابزار ، برای نصب شبکه سرور، سرویس دهنده به سایرکامپیوترها رک یک سری ابزارعمومی مانند آچار، سیم چین ، انبردست، پیچ گوشتی ، دریل و... ویک سری ابزارتخصصی مانند آچار پرس، کنترل کننده ها و... • ساخت یک شبکه آسان است یا مشکل؟ اگر چه اصول شبکه بسیارساده است اما درعمل به دلیل انبوه سیم هایی که با آن روبرومی شویم کارکمی مشکل به نظر می رسد. وجود یک اشکال کوچک مانند قطع بودن یا اشتباه وصل کردن یک سیم باعث درست کار نکردن قسمتی ازشبکه می شود. • شما چند فرزند دارید؟ وچقدر با کارپدرشان آشنا هستند؟ دوتا دختر 8 و11 ساله به نامهای « خوشه » و« دل آرام» . رایانه رابه خوبی می شناسند وازشبکه اینترنت هم استفاده می کنند. تعدادی ازابزارمورد استفاده درساخت شبکه تستر، جهت کنترل کردن کابلهای شبکه ►◦ سربازان ارتش کره جنوبی -سال 1951 ◦ سرباز ارتش کره شمالی - سال 1952◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 13