مجله کودک 168 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 14

14 امتحان غول نیست این روزها بازار درس و مطالعه و امتحان در جمع اکثر دانش آموزان کشورمان داغ داغ است . دراین میان و در حالی که بخش بزرگی از بچه ها با خیالی آسوده به استقبال امتحانات رفته اند ولی هنوز خیلی ها ترس واضطراب را با خود به جلسۀ امتحان می برند وخود را محکوم به دست و پنچه نرم کردن با غول امتحان می دانند. در این شماره همزمان با فررسیدن فصل امتحانات به سراغ تعدادی از بچه ها و بزرگترهایشان رفته ایم تا با آنان پیرامون امتحانات و مسایل حاشیه ای آن گفتگو کنیم: « علی دوران » 11 ساله است او می گوید :« به نظرمن کسی که در طول سال به طور منظم و پیوسته مطالعه و تمرینهای درسی را در برنامه های روزانه اش قرارداده است دلیلی ندارد که از امتحان ترسی به دل داشته باشد.» امّا « مرتضی سلیمی » که از همکلاسی های علی است، معتقد است :« من اعتقاد دارم که حتی اگر دانش آموزی در طول سال به طور صحیح درس های خود را بخواند و به قول معروف بارسنگین مطالعه شب ►◦ سرباز کره ای اعزامی به ویتنام - 1969 ◦ سربازارتش کره جنوبی - دهه 90 میلادی◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 14