مجله کودک 168 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 15

15 امتحان را هم به دوش نکشد باز هم برای ترس از امتحان دلایل موجهی می تواند داشته باشد که البته بعضی از آنها نیزمنطقی است . به طورمثال ، بی خبری از نتیجۀ امتحان تا اعلام نتایج کلّی امتحانات یکی از موضوع هایی است که بالاخره ترس و اضطراب را همراه با امتحانات به سراغ دانش آموزان می آورد. به نظر من هیچ راهی نیز برای گریز ازآن وجود ندارد.» آیا به راستی نتیجۀ امتحانات آنقدر مهم است که یک دانش آموز آن را بهانه ای کاملاً منطقی برای ترس از امتحانات بداند؟ جداً باید باورکنیم که نگرانی دانش آموزی که وظایف تحصیلی خود را در طول سال به درستی انجام داده است بی مورد است. خانم « فرحبخش » معّلم کلاس پنج دبستان هستند ایشان در این مورد می گویند :« هرچه که باشد ترس از امتحان تا حدودی قابل توجیه ومنطقی به نظر می رسد اما من فکر می کنم که اگر به راستی کسی از عملکرد تحصیلی خود در طول سال تحصیلی اطمینان داشته باشد دیگر دلیلی ندارد که از نتیجۀ امتحان هراسی به خود راه دهد. بی تردید همانگونه که اگر کسی به طور صحیح درس بخواند و از متن کتاب های درسی و درس های ارائه شده در کلاس چیزی ندادند موفقیت او درامتحان تقریباً نا ممکن است کسی هم که به کتاب های درسی و درس های کلاس تسلط دارد، دلیلی ندارد که نتواند پرسش های امتحان را به درستی پاسخ ندهد. به همین خاطردر نهایت نگرانی اوازنتیجۀ امتحانات نیزتقریباً غیرمنطقی است.» اما آقای « مصطفی سلطانی» کارشناس ارشد امورتربیتی دراین زمینه می گوید :« به نظرمن گذشته ازعملکرد دانش آموز درطول سال تحصیلی برخورد والدین ، معلمان وآرامش یا امنیت فضای زندگی وتحصیل دانش آموز نیز دربالا رفتن اعتماد به نفس ودرنهایت پایین آمدن اضطراب دانش آموز درهنگام امتحانات نقش به سزایی دارد. به همین خاطرمن از همۀ والدین ومعلمان می خواهم تا با دادن اطمینان کامل به دانش آموز جهت شرکت در امتحان، با پراهمیت تردانستن تلاش جهت موفقیت درامتحانات در مقابل نتیجۀ آن با ایجاد آرامش و امنیت، میزان موفقیت دانش آموزان خود را به نحوی صحیح بالا ببرند.» ►◦ سربازان ارتش لبنان - سال 1982 ◦ سرباز اترش مالا یا - سال 1953◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 15