مجله کودک 168 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 17

17 امان ازدست ویروس های رایانه ای ! فکرش را بکنید درحالی که مشغول کار با رایانه هستید، این پیام بر روی صفحه رایانه نوشته شود: این رایانه سنگ می شود ! عکس العمل شما چیست؟ هاج وواج می مانید. بله ، رایانه تان به ویروس آلوده شده است. ویروس های رایانه ای ، برنامه ای رایانه ای هستند که کار برنامه های دیگر رایانه را دگرگون می کنند والبته ازخود، رد پا هم برجای می گذارند. این « مایه های دردسر!» یا رایانه را ازکارمی اندازند و یا سرعت کار رایانه را بسیارکم می کنند. کارهایی که ویروس رایانه ای انجام می دهد، مانند کارویروس هایی است که در بدن ما بیماری ایجاد می کنند. همانطور که ویروس های بیماری زا از سلول های ما استفاده می کنند وتعداد خود را زیاد می کنند، ویروس رایانه ای نیز از امکانات رایانه ما مانند برنامه های راه اندازی و کارکرد یک برنامه، استفاده می کند و خود را تکثیر می کند. بعضی ها فکرمی کنند که برنامه نویسان این ویروس ها ، مزدوران خلافکاری هستند، اما تحقیقات نشان داده است که بیشترآنها ، جوانانی هستند که شاید از روی بیکاری ، دست به ساختن و نوشتن برنامه های ویروسی می زنند. البته گاهی بعضی از آنها حرفه ای هستند ودنبال پول می گردند. مثلاً چند سال قبل ویروسی از راه نشانی پست الکتریکی به ده هزار کاربرفرستاده شد . این برنامه ویروسی خود را در سخت افزار رایانه پنهان می کرد وپس از نود بار روشن وخاموش شدن رایانه، ناگهان تمام سخت افزار رایانه را ازکار می انداخت . سپس پیغام می داد که « اگر کلید قفل را می خواهید، باید مبلغی پرداخت کنید.» البته جستجوی پلیس نتیجه داد و برنامه ریزان این ویروس در« پاناما» دستگیرشدند . بعضی ها می گویند، شاید روزی یکی از همین ویروس های رایانه ای ، جنگ سوم جهانی را راه بیندازند. یعنی بتواند سیستم های رایانه ای ارتش ها را ازکار بیندازد. فرمان حمله را صادر کند و کنترل سیستم های پرتاب موشک ها را هم به دست گیرد. البته همیشه انسان در این کارهای نقش اصلی را دارد. اما ممکن است روزی از ویروس های رایانه ای به عنوان یک اسلحه علیه دشمن استفاده شود. ►◦ سربازهنلدی مامور به خدمت دراندونزی - سال 1946 ◦ افسرواحد سلطنتی هلند- دهه 70 میلادی◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 17