مجله کودک 168 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 26

26 دیدارهای بزرگ - 2 ◦ برزیل 4- ایتالیا 1 فینال جام جهانی 1970 یکی از به یاد ماندنی ترین دیدارهای تاریخ فوتبال جهان ، دیدار دوتیم ایتالیا و بزریل است . دراین مسابقه ، دو سبک متفاوت فوتبال رویاروی هم قرارگرفتند. شیوه هجومی فوتبال برزیل دربرابر سبک دفاعی آن روز فوتبال برزیل دربرابر سبک دفاعی آن روز فوتبال ایتالیا، دیداری تماشایی را ایجاد کرد. گل دقیقه نوزدهم برزیل که توسط « پله» به ثمر رسید هیجان بازی را دوچندان کرد. هجوم بازیکنان برزیل چون ، پله، جرزینهو وکارلوس آلبرتو ودفاع آهنین ایتالیایی ها به رهبری « فاکتی» کاپیتان ایتالیا، نفس ها را درسینه حبس کرده بود. • پله زننده اولی کل بازی ایتالیا - برزیل درفینال جام جهانی 1970 • شلیک قدرتمند کارلوس آلبرتو به سمت دروازه آلبرتوسی ، دروازه بان ایتالیا • « جرزینهو» سعی دردورزدن « فاکتی » کاپیتان تیم ایتالیا دارد، جرزینهو ازبهترین های این جام بود. ►◦ چریک رودزیایی - سال 1977 ◦ چریک رودزیایی - سال 1979◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 26