مجله کودک 168 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 168 صفحه 42

42 دوست بهای اشتراک ، تا پایان 1383 • هرماه 4 شماره ، هرشماره 1750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنطیم ونشرآثار امام (ره ) واریز کنید. (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک صادرات درسراسرکشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی : تهران - خیابان انقلاب- چهارراه حافظ پلاک 962 امورمشترکان مجله دوست ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج ازکشور بهای یک شماره ازمجله هفتگی « دوست » : • خاورمیانه ( کشورهای همجوار) 000/7 ریال • اروپا، آفریقا ، ژاپن 000/8 ریال • امریکا، کانادا ، استرالیا 500/9ریال بستگان هریک ازافراد ساکن درخارج ازکشور که درایران سکونت دارند. می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند وسپس نشانی فرد خارج از کشور را به امورمشترکان مجله دوست ارسال نمایند دوستان عزیز لطفا قسمتهای مشخص شده را بریده وخودتان یک پاکت نامه با آن بسازید وبرای ما بفرستید. فرم اشتراک نام : نام خانوادگی : تاریخ تولد: / / 13 تحصیلات : نشانی : کد پستی : تلفن : شروع اشتراک ازشماره : تا شماره : امضاء ►◦ سرباز تانک ارتش انگلستان - سال 1941 ◦ سرباز نیروی دریایی انگلستان - واحد HMS - سال 1941◄

مجلات دوست کودکانمجله کودک 168صفحه 42