مجله کودک 182 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 182 صفحه 42

بهای اشتراک تا مهرماه 1384 ٭ هر ماه 4 شماره، هر شماره 1750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریزکنید. (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی: تهران، خیابان انقلاب، چهارراه حافظ پلاک 962 امورمشترکان مجله دوست ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بستگان هریک از افراد ساکن در خارج از کشور که در ایران سکونت دارند مـی­توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند. بهای یک شماره از مجله هفتگی «دوست» خاورمیانه(کشورهای همجوار) 000/7 ریال اروپا، آفریقا، ژاپن 000/8 ریال آمریکا، کانادا، استرالیا 500/9 ریال فرم اشتراک نام: نام خانوادگی: تاریخ تولد: تحصیلات: نشانی: کد پستی: تلفن: شروع اشتراک از شماره: تا شماره: امضاء 34 WZ در سال 1933 در لهستان تولید شد. این خودروی زرهی 2 نفر را با خود حمل می­کند. دوهزار و دویست کیلوگرم بیشتر وزن ندارد و اسلحه پوتکس با کالیبر 37 میلی­متری دارد. این خودروی زرهی سرعتی برابر 40 کیلومتر در ساعت دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 182صفحه 42