مجله کودک 184 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 184 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان هفته­نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام «ره» مدیر مسؤول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء -سیامک سرمدی مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی تصویرگر: محمدحسین صلواتیان مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء مدیر اجرایی : اشکان قمیشی عکس: امیر محمد لاجورد حروفچین: نیرالسادات والاتبار توزیع: فرّخ فیاض امور مشترکین: محمدرضا اصغری بازی پایان سال تحصیلی روی جلد، تصویر کودکی با یک کوله­پشتی را می­بینید. پشت جلد هم چند مورد از وسایل درسی و مدرسه را می­بینید. اگر خوب به همۀ آن­ها نگاه کنید، متوجه می­شوید که هر کدام یک برچسب دارند که روی آن حروف فارسی مشخص شده است. مجموع این حروف را که ترتیب کنار هم قرار دهید (البته اگر ترتیب آن­ها درست باشد) به یک جمله می­رسید. این جمله رمز این بازی خواهد بود. قلم بردارید، سر راهتان وسایل را جمع کنید تا در پایان به پسر و کوله پشتی برسید. البته ترتیبی بدهید و مسیر را طوری انتخاب کنید که ترتیب کلمات درست باشد و رمز را بسازد. راستی به پایان­سال تحصیلی نزدیک می­شویم. شما در کوله پشتی اصلی خود که همان فکر و مغز شماست چه ذخیره و تجربه­ای اندوخته­اید؟! فهرست مطالب کتاب درمجله: خودروهای زنجیردار پیاده نظام M11 زلدا 60 - SU تیپ 73

مجلات دوست کودکانمجله کودک 184صفحه 2