مجله کودک 184 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 184 صفحه 33

4. دلقک را پشت و رو کرده و در پشت کار، دست­ها و پاها را به سمت پایین، صاف، قرار دهید. حال سوراخی در بالای هر کدام از دست­ها (قبل از گیره) و در جلوی آن ایجاد کنید. از آن­ها نخ نازکی رد کنید و دو سوراخ را با آن نخ به هم وصل کنید. انتهای نخ­ها ر ا گره بزنید. همین کار را در مورد پاها انجام دهید. به این ترتیب در قسمت بالای بدن و پایین آن دو نخ افقی خواهید داشت. 5. یک نخ نسبتاً بلند را داخل حلقه­ای انداخته و گره بزنید یک سر نخ را به مرکز نخ دست­ها، وصل کنید و گره بزنید. سر دیگر نخ را به مرکز نخ پاها وصل کنید و گره بزنید. وقتی دست­ها و پاها در حال استراحت قرار دارند، نخ­ها نباید شل باشند. زمانی که نخ­ها کاملا به اندازۀ مناسب کشیده و محکم شدند، حلقه را بکشید. دلقک برای شما برنامه اجرا خواهد کرد. نام خودرو: کندور نام کشور سازنده: آلمان تعداد خدمه: 2 تا 12 نفر وزن: دوازده هزار کیلو کرم اسلحه: مختلف موتور: دایملر- بنز 8 سیلندر حداکثر سرعت: 100 کیلومتر در ساعت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 184صفحه 33