مجله کودک 185 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 185 صفحه 19

وضع بسیار بدی بود. امّا نیاز به تصمیم داشت. و رستم سرانجام تصمیم خود را گرفت و راه مبارزه را انتخاب کرد. وقتی به خانه رسید، برادرش زَواره به استقبال او آمد و در نگاه اوّل، چهرۀ زرد و پژمردۀ رستم و چین­های پیشانی و ابروهای درهم کشیده­اش، باعث تعجّب و حیرت او شد. زواره خواست چیزی بپرسد، که رستم مهلت ندادو گفت: «وقت پرسش نیست! برو جنگ­افزار مرا آماده کن، که مبارزه­ای سخت درپیش است: شمشیر، زره، کُلاهخود، نیزه، گرز، سپر، تیر و کَمان! می­خواهم برای صبح فردا همه چیز آماده باشد!» زَواره دیگر چیزی نپرسید و دنبال فرمان رستم رفت. زال، وقتی از قصد پسرش با خبر شد، با نگرانی پرسید: «آیا به عاقبت و پایان کار هم اندیشیده­ای پهلوان؟ هیچ می­دانی اگر بخت و اقبال از تو روی بگرداند و به دست دشمن کشته شوی، تمام نسل و نژاد سام از بیخ و بن کنده خواهد شد؟و اگر اسفندیار به دست تو کشته شود، از این پس نام بلند تو را به زشتی یاد خواهند کرد؟» رستم پاسخ داد: «چاره­ای نیست پدرجان! در چند نوبتی که با اسفندیار سخن گفتم، هرچه توانستم مهر و تواضع به خرج دادم و اطاعت و بزرگی نشان دادم تا نظر او را عوض کنم. ولی انگار حرفهای من بادی بود در میان مُشت! با این حال من فردا هم سعی می­کنم تا با نصیحت او را از جنگ باز دارم و به راه آشتی دعوت کنم .شاید بتوانم او را از روی زین اسب، با آغوش پر مهر خود در بر بگیرم و به کوشک زابل بباورم و روی تخت پادشاهی بنشانم و تاج سروری روی سرش بگذارم و خودم کمر خدمت و بندگی­اش ببندم!» زال، با شنیدن حرفهای رستم،با صدای بلند خندید و گفت: «چرا یاوه می­گویی؟ این کلمات تو را هر کس بشنود، گمان می­کند که دیوانه شده­ای! اسفندیار،کسی است که فرمانروای چین از او حساب می­برد و نامش را بر سکّۀ خود می­نگارد! حال تو چطور می­خواهی او را مثل کودکان از روی زین اسب در آغوش بگیری و بر تخت شاهی بنشانی؟! چنین سخنانی شایستۀ مردی مثل تو نیست!» رستم دیگر چیزی نگفت و رفت تا خودش را برای مبارزه آماده کند. ادامه دارد اسفندیار محمد علی دهقانی نام خودرو: رولند نام کشور سازنده: سویس تعداد خدمه: 3 نفر وزن: چهار هزار کیلوگرم اسلحه: 12 میلی­متری MG موتور:کرایسلر 8 سیلندر حداکثر سرعت: 110 کیلومتر در ساعت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 185صفحه 19