مجله کودک 196 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 196 صفحه 6

خواب شیرین محمّدکاظم مزینانی آسمانی صاف و بی­لک طالبی، خربزه، کالک جوی­هایی خیس و نمناک شاد و بازیگوش و چالاک طالبی­های رسیده ترد و شیرین، آب دیده طالبی­ها غرق در خواب خواب شیرین، زیر مهتاب اسب بادیونی اسب روسی است که در جریان انقلاب روسیه، توسط مارشال بادیونی از انقلابیون روسیه، پرورش پیدا کرد. در همان زمان (سال 1917 میلادی) این اسب در ترکیب سواره نظام ارتش روسیه حضور پیدا کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 196صفحه 6