مجله کودک 196 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 196 صفحه 24

آخال- تکه یکی از بهترین اسب­های جهان برای مسابقات سوارکاری، پرش، نمایش سوارکاری و حرکت «درساژ» است. این اسب به رنگ­های ابلق، خاکستری، بلوطی و مشکی دیده شده است. این حیوان، پاهایی بلند و ظریف دارد که در نگاه اول نسبت به بدن، اندازه پا بلندتر به نظر می­رسد. اسب آخال، در ترکمنستان، روسیه و کشورهای مشرق زمین طرفدار دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 196صفحه 24