مجله کودک 208 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 208 صفحه 20

لغت نامه قرآنی حرف: ((ع)) عَفو ((عَفو)) به معنای گذشت، چشم پوشی، بخشیدن گناه و خطاست. معنای اصلی این کلمه؛ قصدِ گرفتن کسی یا چیزی است. در شرح معنای عَفو نوشته­اند: منظور از عَفو، ((قصدِ پاک کردن فرد از گناه)) یا ((قصد محود و ناپدید کردن گُناه)) است. این کلمه به شکل­های مختلف، در آیه­های مختلف قرآن آمده است. جای اصلی عفو و بخشش نزد خداست و او بهترین عفو کننده است. یکی از مهمترین صفات خداوند، ((عَفُوّ)) است و عَفُوّ، یعنی: بسیار عفو کننده، بسیار آمرزنده و بخشاینده. این صفت در آیۀ 2 سورۀ ((مُجادله)) و 4 آیۀ دیگر قرآن مجید به چشم می­خورد. همۀ بندگان خدا پیوسته در خطرِ افتادن به دامِ گُناه و خطَا هستند و از این رو، بهترین دُعایی که مردم می­توانند پیش خدا ببرند، طلب عَفو و آمرزش الهی است. تا وقتی که انسان از عَفو و آمرزش پروردگار برخوردار نشود، دعاهای دیگر او هم به اجابت نمی­رسد. ----- o مسلسل ((چاتلروت)) مسلسل فرانسوی با وزن 8 کیلو و نهصد گرم، طول یک متر و تعداد فشنگ آن 25 عدد است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 20