مجله کودک 208 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 208 صفحه 23

o اسلحه کمری ((والتر 38 P)) کالیبر این اسلحه آلمانی، 9 میلی متر است. 21 سانتی متر طول دارد و وزن آن 950 گرم می­باشد. 8 فشنگ اسلحه را تغذیه می­کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 23