مجله کودک 208 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 208 صفحه 36

o مسلسل 42 MG وزن مسلسل یازده و نیم کیلوگرم، طول آن یک متر و بیست و دو سانتی متر و ذخیره فشنگ آن 75 است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 36