مجله کودک 208 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 208 صفحه 37

o اسلحه کمری ((رِوُلوِر MR یک )) انگلیسی ها این اسلحه معروف کمری را در طی جنگ اول جهانی تولید کردند سپس در جنگ دوم جهانی آنرا کامل کردند. رولور MK یک، 6 فشنگ در خشاب خود جای می­دهد. طول آن 26 سانتی متر و وزن اسلحه 700 گرم است. -----

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 37