مجله کودک 208 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 208 صفحه 38

سگ قهرمان این سگ می­خواهد هر چه زودتر به مرد زندانی برسد و او را آزاد کند. قلم بردار و راه را نشان بده. البته، مواظب باش! چون بعضی از راه­ها مسدود است. تا نوک هرم پاسخ سرگرمی شماره گذشته: ---- o اسلحه کمری رِوُلوِر MK VI نوع دیگری از سلاح کمری رولور که طول آن 29 سانتی متر و وزن آن یک کیلوگرم است. 6 گلوله در سلاح جای می­گیرد و سرعت حرکت فشنگ، 189 متر در هر ثانیه است. -----

مجلات دوست کودکانمجله کودک 208صفحه 38