مجله کودک 277 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 11

ماهی قرمز سفره ی هفت سین این گربه هوش خوردن ماهی قرمز به سرش زده است . عکاسی در همان حالت ، از او 12 عکس گرفته است . فقط دو تای این عکس ها کاملاً شبیه اند . می دانید کدام دو تا ؟ ! است ، سالی نیکو و با برکت خواهد بود ، شستشوی فرش های خانه و زدودن گرد و غبار از دیگر آداب نوروز در سرزمین بلخ است . انجام مسابقات بزکشی ، شتر جنگی ، شترسواری و کشتی از دیگر مراسم نوروز در افغانستان است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 11