مجله کودک 277 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 22

دادن هدیه هایی مانند آینه ، شانه و عطر به زنان قزاق ،آداب دیگر نوروز در قزاقستان است . نوروز برای قزاق ها بسیار مقدس است و اگر در این روز برف یا باران ببارد آنها این پدیده را به فال نیک می گیرند و معتقدند سال خوبی در پیش رو خواهند داشت . در عید نوروز ، مردم لباسِ نو و

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 22