مجله کودک 277 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 23

سفید به تن می کنند که نشانه ی شادمانی است . رسم دیگر مردم قزاقستان در نوروز تهیه کردن غذایی به نام «نوروز کوزه » است که از هفت نوع ماده غذایی درست می شود و معنی آن خداحافظی با زمستان و غذا های زمستانی است . در بعد از ظهر اولین روز نوروز هم قزاق ها مسابقه ی شعر و شاعری به راه می اندازند که «آبتیس » نام دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 23