مجله کودک 277 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 26

تعدادی پرسش در زمینه ی ورزش فوتبال برای شما طراحی کرده ایم . شما نخست باید پاسخ این پرسش ها را پیدا کنید . در جلوی هر پرسش ، تعداد حروف پاسخ آن را مشخص کرده ایم . این موضوع به شما در حل جدول کمک خواهد کرد . و اما برای حل جدول ، شما باید حروف پاسخ هایتان رابه ترتیب در خانه های جدول قرار دهید . این حروف به صورت افقی از راست به چپ و عمودی از بالا به پایین قرار می گیرند . کلمه های پاسخ ممکن است در یک یا چند حرف با هم مشترک باشند . راهنمایی : برای آسانتر شدن کارتان در حل جدول ، کافی است اوّل به سراغ کلمه هایی بروید که تعداد حروفشان تک است و دیگر از آن تعداد حروف کلمه ای وجود ندارد . به عنوان مثال ، پاسخ 12 حرفی غیر از آن ندارید . پس خانه هایی را که تعدادش 12 حرفی است در جدول پیدا کنید و حروف پاسخ 12 حرفی را در آن ها می نویسید . همین به شما کمک می کند تا بتوانید بقیه ی خانه ها را پر کنید . جدول ورزشی نوروز نوروز در قرقیزستان در قرقیزستان نوروز تنها یک روز جشن گرفته می شود . اگر اسفند 29 روز بود ، روز اول فرودین جشن گرفته می شود . اما اگر اسفند 30 روز شد ، روز دوم فروردین روز

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 26