مجله کودک 277 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 35

نوروز از اهمیت زیادی برخوردار استو به همین خاطر در صفحه ی اول هر تقویمی در پاکستان ، تفسیر و توضیح مفصل نوروز چاپ می شود . به این تقویم در پاکستان «جنتری » می گویند . تهیه ی انواع شیرینی مثل برفی ،

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 35