مجله کودک 277 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 36

شکر پاره ، سوهان حلوا ، کریم رول و . . . در روز های نوروز رواج زیادی پیدا می کند . پاکستانی ها سعی می کنند در این ایام از گفتار نامناسب پرهیز کنند و بیشتر به یکدیگر احترام بگذارند . آنها عقیده دارند هدف نوروز ، امیدواری و ایجاد امنیت ،

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 36