مجله کودک 277 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 277 صفحه 37

ادامه ی داستان را در شماره ی آینده می بینیم . صلح و آشتی در جهان اسلام و عالم انسانیت است ،تا آنجایی که آزادی ، خوشبختی ، محبت و دوستی مانند بوی خوش گل های بهاری در دل و جان مردمان جایگزین شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 277صفحه 37