مجله کودک 281 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 281 صفحه 8

پرنده ی آواز محمدرضا یوسفی پرنده ام جینگیلی جینگیلی آواز می خوانَد . هیچ پرنده ای این طور آواز نمی خواند . مادر می گوید : « کلاغی که قار قار می کرد به پرنده می گفت ، این چه آوازه ی ست؟ مثل من قار قار کن ! » اما پرنده همان طور جینگیلی جینگیلی آواز می خواند . کلاغ قار قار می کند تا آواز جینگیلی جینگیلی را نشوند . پدر می گوید : « کبوتری می خواست به پرنده آواز بغ بغو را یاد بدهد . او لب بام نشست و برای پرنده آواز خواند . » اما پرنده جینگیلی جینگیلی آواز خودش را می خواند . مادر می گوید : « اگر آواز پرنده مثل آواز کلاغ ها و کبوترها بود ، با آن ها دوست می شد و به آسمان پرواز می کرد . » پرنده با صدای بلند جینگیلی جینگیلی آواز می خواند . گنجشکی که هر روز از باغچه دانه برمی چیند ، می آید . مادر می گوید : « پرنده برای گنجشک جینگیلی جینگیلی آواز خواند . اما گنجشک فقط بلد بود جیک جیک آواز بخواند . » دلم برای پرنده می سوزد . روباهی سرش را از میان درخت ها بیرون می آورد . پرنده جینگیلی جینگیلی آواز می خواند . کلاغ و کبوتر و کنجشک از روباه می ترسند . پدر می گوید : « پرنده ،روباه را نمی شناخت . » در جنوب شرقی آسیا ، گرما و رطوبت هوا باعث رشد گیاهانی مانند « وانیل » می شود . در اندونزی زنان ، محصول وانیل را جمع آوری می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 8