مجله کودک 281 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 281 صفحه 43

در سایر سیارات نیز جو وجود دارد اما مقدار و ترکیب آن با جو زمین متفاوت دارد . مثلاً در جو سیاره ی نپتون مقدار زیادی گاز متان وجود دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 43