مجله کودک 300 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 300 صفحه 36

همه آنچه درباره ی "تن تن" می خواستید بدانید کتاب های تن تن هفته ی گذشته از شکل گیری کتاب های تن تن برایتان نوشتیم وگفتیم که با وجود داستانهای جذابیکه تن تن دارد اما نقطع ضعف آن مثل خیلی از آثار هنری غربی ها این است که در ماجرای قصه ، آدم های بدجنس وشرور را از بین مردمان سایر کشورهای غیر اروپایی و غیر آمریکایی انتخاب می کند که البته این کار با هدف ونیت خاصی انجام می شود . اولی کتاب تن تن ، محصول سال 1930 میلادی است و "تن تن در روسیه" نام دارد این کتاب از نظر پیچیدگی قصه و جذابیت به پای کتابهای بعد نمی رسد و در اصل سیاه وسفید چاپ شده است . اولین کتاب کامل از ماجراهای تن تن ، کتاب "تن تن در کنگو" نام دارد در این قصه که ادامه ی ماجرای تن تن در روسیه است تن تن با باند قاچاق الماس درگیر می شود . "تن تن در آمریکا" عنوان کتاب دیگری از ماجراهای این خبرنگار جوان است که در آن تن تن با باند تبهکاران شکاگو و رئیس آنها که "آل کاپون" نام دارد ، درگیر می شود . کتاب "سیگارهای فرعون" که ماجراهای آن در مصر و هند می گذرد ، کتاب دیگری از تن تن است در این کتاب تن تن با یک تیم قاچاق به رهبری شخصی که بعدا در کتاب های دیگر نام افرادی که در کار اسب تخصص دارند ، می توانند از روی شکل وتعداد دندانهای اسب ، سن این حیوان را بفهمند . بیشتر اسب های با سن بالا ، حدود 40 تا 42 دندان دارند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 300صفحه 36