مجله کودک 302 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 302 صفحه 23

استفاده از قطار و مترودر ژاپن بسیار رایج است این کشور صاحب سریع السیرترین خطوط راه آهن جهان است قطار توکیو به فوکوکا با سرعت 200 کیلومتر در ساعت این مسیر را می پیماید .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 302صفحه 23