مجله کودک 309 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند بعد از حادثه ی دوم فروردین سال 1342 ، یعنی روزی که کماندوهای شاه به مدرسه فیضیه ی قم حمله کردند و طلاب بسیاری را شهید و مجروح و اموال آنان را غارت کردند ، بسیاری از طلاب ، مشکلات زیادی در زندگی مادی خود پیدا کردند . به همین مناسبت ، عده ای در تهران با هدایت شهید عراقی ، برای کمک به طلابی که از نظر جانی و مالی آسیب دیده بودند ، پولی را جمع کردند و خدمت حضرت امام (س) بردند . حضرت امام همه پول را به دو نفر از شاگردان خود دادند تا به قم ببرند و یان طلاب صدمه دیده تقسیم کنند . یکی از این دو نفر در خاطرات خود می نویسند : سه روز بعد از اینکه حضرت امام پول را به ما دادند ، به قصد تقسیم پول به مدرسه ی خان قم رفتیم و اعلام کردیم که از طرف امام قرار است به طلاب آسیب دیده ، پولی داده شود . پس از آن به هر یک از طلاب ، 45 تومان پول دادیم . اگر هم کسی ادعا می کرد که اثاثیه یا پولش را از دست داده ، به همان مقدار ، به او پول اضافه می دادیم . هنوز ظهر نشده بود که از طرف حضرت امام ، پیغام آوردند که شیوه ی تقسیم پول مورد تایید حضرت امام نیست . ما خدمت ایشان رسیدیم ، وقتی گزارش کار خود را دادیم ، فرمودند : اشتباه کردید و باید پول های اضافه را پس بگیرید . من که بیشتر هدفم این بود که حضرت امام از ماجرا چشم پوشی کنند ، گفتم : « آقا ! چه جوری پول ها را برگردانیم ؟ این امکان ندارد . » حضرت امام با تاکید فرمودند : باید پس بگیرید .از خدمت حضرت امام مرخص شدیم و مدتی فکر کردیم . عاقبت تصمیم گرفتیم به طلاب اعلام کنیم هر کس در جریان حمله به فیضیه آسیب ندیده ، اما مبلغ 45 تومان را گرفته است ، لطف کند و پول را برگرداند و بیست تومان هم تشویقی بگیرد . خورشید ماه زمین دو بار در روز سطح آب دریاها و اقیانوس ها بالا و پایین می رود . به این عمل جزر و مد می گویند . جزر و مد به دلیل نیروی جاذبه کره ی ماه بر زمین است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 4