مجله کودک 309 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 5

هنوز یکی - دو ساعت از شروع کارمان نگذشته بود که دوباره از طرف حضرت امام پیغام آوردند که این کارتان هم خطاست . دوباره خدمت ایشان رسیدیم . امام فرمودند : تشویقی ندارد . سپس در تکمیل صحبت های خود فرمودند : آقایان متدین اند ، شما یک پولی راکه به آنها داده اید که نابجا بوده است . بعد آمدید به خاطر آن پول نابجا ، تشویقشان کردید . گذشته از این ، این پول مال مردم بوده است ، شما چرا این کار را کردید ؟ باید پولی که نابجا داده اید ، جبران کنید . ما به حالت التماس گفتیم : « آقا ما چطور جبران کنیم ؟ حدود ده- بیست هزار تومان از عصر تا حالا پول داده ایم ! » بالاخره حضرت امام عنایت کردند و فرمودند : حالا چون این پول رابه طلاب داده اید ، من یک جوری از سهمیه ی امام جبران می کنم . ولی شما بقیه ی پول را برای همان کسانی که باید ، خرج کنید . چند روز بعد ، حضرت امام (س) دستگیر شدند . مدتی بعد ، ایشان از زندان نامه ای فرستادند و در آن نامه درباره ی بقیه ی پول دستور داده بودند . نکته مهم اینجاست که حضرت امام ، با آنکه خود در اسارت بودند و هیجان و التهاب عظیمی بر همه حاکم بود ، باز نسبت به باقیمانده ی پولی که از اموال مسلمانان به حساب می آمد و مقدار قابل توجهی هم نبود ، احساس مسئولیت می کردند . 1- اقیانوس منجمد شمالی 2- اقیانوس اطلس 3- اقیانوس هند 4- اقیانوس اطلس جنوبی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 5