مجله کودک 309 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 6

قصه گوی آشنا مهری ماهوتی تو مثل باغ هستی پر از گل های زیبا تو یک گنج بزرگی بزرگی مثل دریا عروس باغ قلبت گل خوشبوی یاسین که روی دامنش هست عسل ، انگور شیرین دراقیانوس ها ، جریان های آب گرم و سرد هم وجود دارند . مشهورترین جریان آب گرم ، آب گرم « گلف استریم » نام دارد که از خلیج مکزیک شروع می شود و به سوی شمال و غرب اروپا جریان پیدا می کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 6