مجله کودک 309 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 22

O مثل Olympic [بازی های المپیک] : هر چهار سال یکبار ، بیش از 120 کشور مختلف در رشته های ورزشی گوناگون با هم به رقابت می پردازند . بازی های المپیک به این صورت بین بیش از 7000 ورزشکار زن و مرد در بیش از 20 رشته ی مختلف ورزشی برگزار

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 22