مجله کودک 309 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 26

درخت های بی خبر محمدکاظم مزینانی پرنده ها ، پرنده ها پرنده های هر غروب چه بی صدا نشسته اند در انتهای هر غروب *** پرتاب نیزه ، هاکی روی چمن ، قایق رانی کانوئه و تیراندازی با کمان از جمله رشته هایی است که در مسابقات المپیک اجرا می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 26