مجله کودک 309 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 38

« کامپتوزاروس » دایناسوری غول آسا بود که حرکات تند و آهسته ای داشت و غذای او از گیاهان بود . اما هنگام عصبانیت ، کامپتوزاروس بسیار خطرناک می شد . بیایید نقاشی کنیم کامپتوزاروس با دو طرح دایره ای و بیضی شکل ساده کار نقاشی را آغاز می کنیم . یک بیضی در بالای طرح و بیضی دیگری درون بیضی بزرگ نقاشی می کنیم . طرح ها را با خطوطی به هم وصل می کنیم . دم بلند و کلفت کامپتوزاروس را هم به نقاشی خود اضافه می کنیم . شاه سلیمان اول ، از قدرتمندترین شاهان عثمانی است . او تغییرات وسیعی در امپراتوری خود انجام داد و در دوره ی او هنر ، فرهنگ و معماری تغییرات زیادی کرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 38