مجله کودک 309 صفحه 41
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 41

نشر عروج نشانی : تهران- خیابان انقلاب اسلامی- چهار راه حافظ- پلاک 962 امور مشترکان مجله هفتگی « دوست » دوست در سال های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ، دولت عثمانی ضعیف شد و « مرد بیمار اروپا » لقب گرفت . در این کاریکاتور می بینید که امپرانوری عثمانی در بستر مرگ قرار دارد و نمایندگان کشورهای اروپایی درصدد چاره جویی و تقسیم زمین های قلمرو عثمانی هستند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 41