مجله کودک 323 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند حضرت امام خواسته بودند که دکتر بیاید تا دندان هایش را بررسی و معالجه کند ، پدر وزیر بهداشت وقت ، دندانپزشک بود . او خدمت حضرت امام آمد و نوه اش (پسر وزیر بهداشت) را نیز همراه آورده بود . نوه شان روز اول شروع کرد دستمال کاغذی ها را چند چند تا در آوردن ، که دندان مصنوعی حضرت امام را بر روی آن ها بگذارد . امام فرمودند : اسراف نکنید . بار دوم که دو روز بعد بود و باز آنان آمدند ، او باز شروع کرد دستمال ها را دسته دسته درآوردن . امام باز نگاهی کردند و به پدرپزرگش فرمودند : به بچه ات بگو دستمال ها را اسراف نکند . باز سوم که باز دو روز بعد بود وقتی امدند ، او که جوان بود ، تذکر حضرت امام یادش می رفت . امام باز هم دیدند که دستمال ها را دارد دسته شیوه­ی اصلی زندگی وایکینگ ها ، دریانوردی بود اما صاحب زمین و مزرعه هم بودند . پس از چندی وایکنگ ها ، بخش هایی از انگلستان ، فراسنه ، آلمان ، ایتالیا و و روسیه را هم به تصرف خود درآوردند . کشتی های چوبی که با شکل خاصی تزیین می شد از ویژگی های این مردم بود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 4