مجله کودک 323 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 323 صفحه 18

جان تازه می دهد به من مهربانی صدای تو می بَرَد مرا به شهر نور حرف های آشنای تو آب خاصیت­ های مخصوص دارد . مثلاً بر روی سطح آن یک حشره­ی کوچک می تواند بنشیند و در آب فرو نرود . این ویژگی به خاطر خاصیت ، « کشش سطحی » آب است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 323صفحه 18